Vaše osobné údaje sú využívané výhradne na komunikáciu so spoločnosťou Castel Slovakia. Osobné údaje neposúvame tretím stranám (napr. architektom) bez vášho zvolenia alebo vyžiadania.